Accions

Recurs

Cita Hempel 3

De Wikisofia

Requisit de verificabilitat completa en principi: Una oració té significat empíric si, i només si, no és analítica i es dedueix lògicament d'una classe finita i lògicament consistent d'oracions observacionals.

C.G. Hempel, Problemas y cambios en el criterio empirista de significado, en A.J. Ayer (ed.), El positivismo lógico, FCE, México 1965, p. 118.

Original en castellà

Requisito de verificabilidad completa en principio: Una oración tiene significado empírico si, y sólo si, no es analítica y se deduce lógicamente de una clase finita y lógicamente consistente de oraciones observacionales.