Accions

Recurs

Cita Heisenberg 2

De Wikisofia

En la ciència, l'objecte de la investigació no és la naturalesa en si mateixa , sinó la Naturalesa sotmesa a la interrogació dels homes.

W. Heisenberg, La imagen de la naturaleza en la física actual, Seix Barral, Barcelona 1969, p. 24.

Original en castellà

En la ciencia, el objeto de la investigación no es la naturaleza en sí misma , sino la Naturaleza sometida a la interrogación de los hombres.