Accions

Recurs

Cita Hegel 2

De Wikisofia

Per a la consciència desventurada, l'ésser en si és el més enllà de si mateix.

G.W.F. Hegel, Fenomenología del espíritu, FCE, México 1971, p. 143.

Original en castellà

Para la conciencia desventurada, el ser en sí es el más allá de sí misma.