Accions

Recurs

Cita Hegel: eticitat

De Wikisofia

L'eticitat és la idea de la llibertat com a bé vivent que té en l'autoconsciència el seu saber, el seu voler i, per mitjà de la seva actuació, la seva realitat, actuació que té al seu torn en l'ésser ètic el seu fonament en i per si i la seva fi motora. És el concepte de la llibertat que ha esdevingut món existent i naturalesa de l'autoconsciència.

Hegel: Principios de la filosofía del derecho § 142. (Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1975, p. 195)