Accions

Recurs

Cita Gurméndez

De Wikisofia

El caràcter abstracte de la passió, com els judicis sintètics a priori, és condició de possibilitat de tota experiència de la vida, doncs tota acció és passió.

C. Gurméndez, Teoría de los sentimientos, FCE, Madrid 1993, p. 43.

Original en castellà

El carácter abstracto de la pasión, como los juicios sintéticos a priori, es condición de posibilidad de toda experiencia de la vida, pues toda acción es pasión.