Accions

Recurs

Cita Finocchiaro: Inquisició

De Wikisofia

Valoració feta en el Sant Ofici, a Roma, dimecres 24 de febrer de 1616, en presència dels pares teòlegs sotassignats:

Afirmacions que es jutgen:

(1) El sol és el centre del món i està totalment desproveït de moviment local.

Valoració: Tots han dit que aquesta proposició és absurda i absurda en filosofia, i formalment herètica atès que contradiu explícitament, en molts llocs, el sentit de la Santa Escriptura, segons el sentit literal de les paraules i segons la interpretació i la manera habitual d'entendre-la dels Sants Pares i dels doctors de teologia.

(2) La terra no és el centre del món, ni està quieta, sinó que es mou com un tot i també amb moviment diürn.

Valoració: Tots han dit que aquesta proposició rep el mateix judici en filosofia i que, pel que fa a la veritat teològica, és almenys errònia en la fe.

M.A. Finocchiaro, The Galileo Affair. A Documentary History, University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1989,p. 146.

Original en castellà

Valoración hecha en el Santo Oficio, en Roma, miércoles 24 de febrero de 1616, en presencia de los padres teólogos abajo firmantes:

Afirmaciones que se juzgan:

(1) El sol es el centro del mundo y está totalmente desprovisto de movimiento local.

Valoración: Todos han dicho que esta proposición es disparatada y absurda en filosofía, y formalmente herética dado que contradice explícitamente, en muchos lugares, el sentido de la Santa Escritura, según el sentido literal de las palabras y según la interpretación y la manera habitual de entenderla de los Santos Padres y de los doctores de teología.

(2) La tierra no es el centro del mundo, ni está quieta, sino que se mueve como un todo y también con movimiento diurno.

Valoración: Todos han dicho que esta proposición recibe el mismo juicio en filosofía y que, por lo que se refiere a la verdad teológica, es por lo menos errónea en la fe.