Accions

Recurs

Cita Epicur: carta a Meneceu (5)

De Wikisofia

Una teoria verídica dels desitjos refereix tota preferència i tota aversió a la salut del cos i a la ataraxia, ja que en això està la perfecció de la vida feliç, i totes les nostres accions tenen com a fi evitar alhora el sofriment i la inquietud. I una vegada ho hem aconseguit, es dispersen totes les tempestes de l'ànima, perquè l'ésser viu ja no ha de dirigir-se cap a alguna cosa que no té, ni buscar una altra cosa que pugui completar la felicitat de l'ànima i del cos. Ja que busquem el plaer solament quan la seva absència ens causa un sofriment. Quan no sofrim no tenim ja necessitat del plaer.

Epicur, Carta a Meneceu, de l'edició d'Ed. Herder, Textos de los grandes filósofos. Edat antiga, Barcelona 1982, p.95-96.


(Veg. text complet).