Accions

Recurs

Cita Epicur: carta a Meneceu (5)

De Wikisofia

Una teoria verídica dels desitjos refereix tota preferència i tota aversió a la salut del cos i a la ataraxia, ja que en això està la perfecció de la vida feliç, i totes les nostres accions tenen com a fi evitar alhora el sofriment i la inquietud. I una vegada ho hem aconseguit, es dispersen totes les tempestes de l'ànima, perquè l'ésser viu ja no ha de dirigir-se cap a alguna cosa que no té, ni buscar una altra cosa que pugui completar la felicitat de l'ànima i del cos. Ja que busquem el plaer solament quan la seva absència ens causa un sofriment. Quan no sofrim no tenim ja necessitat del plaer.

Epicur, Carta a Meneceu, de l'edició d'Ed. Herder, Textos de los grandes filósofos. Edat antiga, Barcelona 1982, p.95-96.


(Veg. text complet).


Original en castellà

Una teoría verídica de los deseos refiere toda preferencia y toda aversión a la salud del cuerpo y a la ataraxia, ya que en ello está la perfección de la vida feliz, y todas nuestras acciones tienen como fin evitar a la vez el sufrimiento y la inquietud. Y una vez lo hemos conseguido, se dispersan todas las tormentas del alma, porque el ser vivo ya no tiene que dirigirse hacia algo que no tiene, ni buscar otra cosa que pueda completar la felicidad del alma y del cuerpo. Ya que buscamos el placer solamente cuando su ausencia nos causa un sufrimiento. Cuando no sufrimos no tenemos ya necesidad del placer.


Epicuro, Carta a Meneceo, de la edición de Ed. Herder, Textos de los grandes filósofos. Edad antigua, Barcelona 1982, p.95-96.