Accions

Recurs

Cita Duhem (per Kragh)

De Wikisofia

La ciència moderna deu la majoria dels seus èxits a l'ocupació dels procediments inductius i experimentals, que constitueixen el que sol anomenar-se el «mètode experimental» [...] la comprensió moderna, sistemàtica de, almenys, l'aspecte qualitatiu d'aquest mètode va ser creada pels filòsofs d'Occident al segle XIII. Van ser ells els qui van transformar el mètode geomètric grec en la ciència experimental del món modern.

P. Duhem, cit. por H. Kragh, Introducción a la historia de la ciencia, Crítica, Barcelona 1989, p. 105.

Original en castellà

La ciencia moderna debe la mayoría de sus éxitos al empleo de los procedimientos inductivos y experimentales, que constituyen lo que suele llamarse el «método experimental» [...] la comprensión moderna, sistemática de, por lo menos, el aspecto cualitativo de este método fue creada por los filósofos de Occidente en el siglo XIII. Fueron ellos quienes transformaron el método geométrico griego en la ciencia experimental del mundo moderno.


P. Duhem, cit. por H. Kragh, Introducción a la historia de la ciencia, Crítica, Barcelona 1989, p. 105.