Accions

Recurs

Cita Descartes 3

De Wikisofia

Concloc rectament que la meva essència consisteix només a ser una cosa que pensa, o una substància l'essència de la qual o naturalesa tota consisteix només a pensar.

R. Descartes, Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, Meditación VI (Alfaguara, Madrid 1977, p. 66).

Original en castellà

Concluyo rectamente que mi esencia consiste sólo en ser una cosa que piensa, o una sustancia cuya esencia o naturaleza toda consiste sólo en pensar.