Accions

Recurs

Cita Dancy sobre teories la percepció

De Wikisofia

2837.png

Els filòsofs que poden considerar-se actualment com a defensors representatius de les diverses teories són:

El realisme directe ingenu: Strawson, Armstrong i Cornman.

El realisme directe científic: Sellars.

El realisme indirecte ingenu: Mackie.

El realisme indirecte científic: J. Locke i Jackson.

El fenomenalisme: Ayer i C.I. Lewis.

Durant el període 1900-1950, la majoria dels filòsofs van ser realistes indirectes. Ara la balança es decanta a favor del realisme directe; Jackson és una excepció a la regla.

J. Dancy, Introducción a la epistemología contemporánea, Tecnos, Madrid 1993, p. 184.

Original en castellà

2837.png

Los filósofos que pueden considerarse actualmente como defensores representativos de las diversas teorías son:

El realismo directo ingenuo: Strawson, Armstrong y Cornman.

El realismo directo científico: Sellars.

El realismo indirecto ingenuo: Mackie.

El realismo indirecto científico: J. Locke y Jackson.

El fenomenalismo : Ayer y C.I. Lewis.

Durante el período 1900-1950, la mayoría de los filósofos fueron realistas indirectos. Ahora la balanza se decanta a favor del realismo directo; Jackson es una excepción a la regla.