Accions

Recurs

Cita Ayer

De Wikisofia

Quan se'm diu que he fet alguna cosa perquè jo mateix he volgut, es voldrà dir que podia haver actuat d'una altra manera; i només quan es creu que jo podia haver actuat d'una altra manera és quan se sosté que jo sóc moralment responsable del que he fet.

A.J. Ayer, Ensayos filosóficos, Planeta-Agostini [Ariel], Barcelona 1979, p. 245.

Original en castellà

Cuando se me dice que he hecho algo porque yo mismo he querido, se querrá decir que podía haber actuado de otro modo; y sólo cuando se cree que yo podía haber actuado de otro modo es cuando se sostiene que yo soy moralmente responsable de lo que he hecho.