Accions

Recurs

Cita Aristòtil sobre la potència

De Wikisofia

Es diu «potència» o «capacitat» el principi del moviment o del canvi que es dóna en un altre, o bé [en el mateix que és canviat, però] en tant que altre; per exemple, l'art d'edificar és una potència que no es dóna en el que és edificat, mentre que l'art de guarir, sent potència, pot donar-se en el que és guarit, però en tant que és guarit. [...]

Així doncs, la definició principal de la potència, en el seu sentit primari, serà: principi productor de canvi en un altre, o [en això mateix, però] en tant que altre.

Aristóteles, Metafísica, V, 12, 1019a-1020a (Gredos, Madrid 1994, p. 234-237).

Original en castellà

Se llama «potencia» o «capacidad» el principio del movimiento o del cambio que se da en otro, o bien [en lo mismo que es cambiado, pero] en tanto que otro; por ejemplo, el arte de edificar es una potencia que no se da en lo que es edificado, mientras que el arte de curar, siendo potencia, puede darse en el que es curado, pero no en tanto que es curado. [...]

Así pues, la definición principal de la potencia, en su sentido primario, será: principio productor de cambio en otro, o [en ello mismo, pero] en tanto que otro.

Aristóteles, Metafísica, V, 12, 1019a-1020a (Gredos, Madrid 1994, p. 234-237).