Accions

Recurs

Cita Aristòtil 8

De Wikisofia

I anomeno forma a l'essència de cada cosa, és a dir, a la seva entitat [substància] primera.

Aristóteles, Metafísica VII, 1032b (Gredos, Madrid 1994, p. 300).

Original en castellà

Y llamo forma a la esencia de cada cosa, es decir, a su entidad [sustancia] primera.