Accions

Recurs

Cita Aristòtil 35

De Wikisofia

Anomenem relativa una cosa quan se'n diu que existeix de la manera que existeix, perquè existeix en dependència d'una altra cosa, o bé, si no, perquè la seva existència està referida o relacionada amb una mica d'alguna altra manera. Així, el «més gran» es diu ser major o més gran per referència a alguna cosa que està fora d'ell.

Aristóteles, Categorías, cap. 7(Obras,Aguilar, Madrid 1973, 2ª ed., p. 240).

Original en castellà

Llamamos relativa a una cosa cuando se dice de ella que existe del modo que existe, porque existe en dependencia de otra cosa, o bien, si no, porque su existencia está referida o relacionada con algo de alguna otra manera. Así, lo «más grande» se dice ser mayor o más grande por referencia a algo que está fuera de él.