Accions

Recurs

Cita Aristòtil 24

De Wikisofia

El moviment l'actualitat [entelékheia] del potencial en tant que tal [en tant que està en potència]

Aristóteles, Física, III, A, 201a (Gredos, Madrid 1995, p. 178).

Original en castellà

El movimiento la actualidad [entelékheia] de lo potencial en cuanto tal [en cuanto está en potencia]