Accions

Recurs

Cita Aristòtil 2

De Wikisofia

Com s'ha dit, tot movent també és mogut, és a dir, tot movent que sigui potencialment movible i l'absència del qual de moviment sigui repòs [...] Perquè actuar sobre el movible com a tal és precisament moure'l; però el movent fa això per contacte.

Aristóteles, Física, III, 2, 202a (Gredos, Madrid 1995, p. 182).

Original en castellà

Como se ha dicho, todo moviente también es movido, esto es, todo moviente que sea potencialmente movible y cuya ausencia de movimiento sea reposo [...] Porque actuar sobre lo movible en cuanto tal es precisamente moverlo; pero el moviente hace esto por contacto.