Accions

Recurs

Cita -referència Kuhn

De Wikisofia

Cf. Th. S. Kuhn, L'estructura de les revolucions científiques, FCE, Mèxic 1975, p. 54-67.