Accions

Recurs

Cita - vers

De Wikisofia

... l'Home, dic, en fi, el més gran portent

que discorre l'humà enteniment;

compendi que absolut

sembla a l'Ángel, a la planta, al brut;

que la seva altiva bajesa

tota va participar Naturalesa

El sueño, en Obras completas, vol.I: Lírica personal, ed. de A. Méndez Plancarte, México FCE 1976, p. 335.

Original en castellà

...el Hombre, digo, en fin, mayor portento

que discurre el humano entendimiento;

compendio que absoluto

parece al Ángel, a la planta, al bruto;

cuya altiva bajeza

toda participó Naturaleza