Accions

Recurs

Cita - Freud sobre el superjò

De Wikisofia

La instauració del superjò pot ser descrita com un cas plenament aconseguit d'identificació amb la instància parental. El fet decisiu per a aquesta concepció és que la nova creació d'una instància superior en el jo es troba íntimament enllaçada a les destinacions del complex d'Èdip, de manera que el superjò se'ns mostra com l'hereu d'aquesta vinculació afectiva, tan important per a la infància.

S. Freud, Nuevas aportaciones al psiconálisis, en Obras completas, 3 vols., Biblioteca Nueva, Madrid 1968, vol. 2, p. 908.

Original en castellà

La instauración del super yo puede ser descrita como un caso plenamente conseguido de identificación con la instancia parental. El hecho decisivo para esta concepción es que la nueva creación de una instancia superior en el yo se halla íntimamente enlazada a los destinos del complejo de Edipo, de manera que el super yo se nos muestra como el heredero de esta vinculación afectiva, tan importante para la infancia.