Accions

Recurs

Casos de confirmació d'hipòtesi

De Wikisofia

Així, la hipòtesi «Els conills en dejú són carnívors» (veg. text), que podem escriure

[math]\displaystyle{ \forall{x} (Ax\rightarrow{Cx}) }[/math]

queda confirmada per l'observació de casos de

[math]\displaystyle{ \exists{x} (Ax \wedge Cx) }[/math]

(conills en dejú que es mostren carnívors)

queda desconfirmada per l'observació de casos de

[math]\displaystyle{ \exists{x} (Ax \wedge ¬Cx) }[/math]

(conills en dejú que no donen mostres de ser carnívors)

queda indiferent davant l'observació de casos de

[math]\displaystyle{ \exists{x} (¬Ax \wedge ¬Cx) }[/math]

(conills que no estan en dejú i que no donen mostres de ser carnívors).