Accions

Recurs

Carnap: la causalitat expressada com a condicional

De Wikisofia

Aquest enfocament és anomenat de vegades «condicionalisme». Una llei causal simplement diu: sempre que es produeix un succés de l'espècie P (P no és un succés particular, sinó una classe de successos), llavors es produirà un succés de l'espècie Q. En forma simbòlica:


Aquest enunciat afirma que, en tot punt espaciotemporal x, si es produeix P, es produirà la condició Q.

Fundamentación lógica de la física, Sudamericana, Buenos Aires 1960, p. 260.

Original en castellà

Este enfoque es llamado a veces «condicionalismo». Una ley causal simplemente dice: siempre que se produce un suceso de la especie P (P no es un suceso particular, sino una clase de sucesos), entonces se producirá un suceso de la especie Q. En forma simbólica:


Este enunciado afirma que, en todo punto espacio-temporal x, si se produce P, se producirá la condición Q.