Accions

Recurs

Bunge: coneixement objectiu

De Wikisofia

Que el coneixement científic de la realitat és objectiu significa:

a) que concorda aproximadament amb el seu objecte, que busca aconseguir la veritat fàctica;

b) que verifica l'adaptació de les idees als fets recorrent a un comerç peculiar amb els fets (observació i experiment), intercanvi que és controlable i fins a cert punt reproduïble.

La ciencia, su método y su filosofía, Siglo Veinte, Buenos Aires 1972, p. 18.

Original en castellà

Que el conocimiento científico de la realidad es objetivo significa:

a) que concuerda aproximadamente con su objeto, que busca alcanzar la verdad fáctica;

b) que verifica la adaptación de las ideas a los hechos recurriendo a un comercio peculiar con los hechos (observación y experimento), intercambio que es controlable y hasta cierto punto reproducible.