Accions

Recurs

Bunge: ciències formals i empíriques

De Wikisofia

La diferència primera i més notable entre les diverses ciències és la que es presenta entre ciències formals i ciències factuals, o sigui, entre les quals estudien idees i les que estudien fets. La lògica i la matemàtica són ciències formals: no es refereixen a res que es trobi en la realitat i, per tant, no poden utilitzar nuestroscontactos amb la realitat per a convalidar les seves fórmules. La física i la psicologia es troben en canvi entre les ciències factuals: es refereixen a fets que se suposa ocorren al món i, consegüentment, han d'apel·lar a l'experiència per a contrastar les seves fórmules.

La investigación científica, Ariel, Barcelona 1976, 5ª ed., p. 38.

Original en castellà

La diferencia primera y más notable entre las varias ciencias es la que se presenta entre ciencias formales y ciencias factuales, o sea, entre las que estudian ideas y las que estudian hechos. La lógica y la matemática son ciencias formales: no se refieren a nada que se encuentre en la realidad y, por lo tanto, no pueden utilizar nuestroscontactos con la realidad para convalidar sus fórmulas. La física y la psicología se encuentran en cambio entre las ciencias factuales: se refieren a hechos que se supone ocurren en el mundo y, consiguientemente, tienen que apelar a la experiencia para contrastar sus fórmulas.