Accions

Recurs

Aristòtil sobre la imaginació

De Wikisofia

La imaginació, en efecte, és diferent de la percepció i del pensament; la implica sempre la percepció, i és ella mateixa implicada pel judici. [...] Tampoc és la imaginació cap d'aquestes facultats que sempre tenen raó, com ara el coneixement o la intel·ligència; la imaginació, en efecte, pot ser falsa.

Aristóteles, Del alma, 3, 427b (Obras, Aguilar, Madrid 1973, 2ª ed., p. 863).

Original en castellà

La imaginación, en efecto, es distinta de la percepción y del pensamiento; la implica siempre la percepción, y es ella misma implicada por el juicio. [...] Tampoco es la imaginación ninguna de esas facultades que siempre tienen razón, tales como el conocimiento o la inteligencia; la imaginación, en efecto, puede ser falsa.