Accions

Recurs

Aristòtil: no és possible afirmar coses contràries del mateix

De Wikisofia

Principi cert per excel·lència és aquell respecte del qual tot error és impossible. En efecte, el principi cert per excel·lència ha de ser el més conegut dels principis, perquè sempre s'incorre en error respecte de les coses que no es coneixen, i un principi, la possessió del qual és necessària per a comprendre les coses, no és una suposició. Finalment, el principi que hi ha necessitat de conèixer per a conèixer el que vulgui que sigui cal posseir-ho també necessàriament, per a abordar tota classe d'estudis. Però quin és aquest principi? És el següent: és impossible que el mateix atribut pertanyi i no pertanyi al mateix subjecte, en un temps mateix i sota la mateixa relació,etc.

Metafísica, IV, 3 (Espasa Calpe, Madrid 1988, p. 108).

Original en castellà

Principio cierto por excelencia es aquel respecto del cual todo error es imposible. En efecto, el principio cierto por excelencia debe ser el más conocido de los principios, porque siempre se incurre en error respecto de las cosas que no se conocen, y un principio, cuya posesión es necesaria para comprender las cosas, no es una suposición. Por último, el principio que hay necesidad de conocer para conocer lo que quiera que sea es preciso poseerlo también necesariamente, para abordar toda clase de estudios. Pero ¿cuál es este principio? Es el siguiente: es imposible que el mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto, en un tiempo mismo y bajo la misma relación,etc.