Accions

Recurs

Aristòtil: coneixement i opinió

De Wikisofia

El coneixement científic i el seu objecte difereixen de l'opinió i de l'objecte de l'opinió en el fet que el coneixement científic és commesuradament universal i procedeix per nexes necessaris, i el que és necessari no pot ser d'una altra manera [...]; es dedueix que és l'opinió el que està relacionada amb el que pot ser vertader o fals.

Aristóteles, Analítica posterior, 89b, cap. 33 (Obras, Aguilar, Madrid 1973, 2ª ed., p. 391).

Original en castellà

El conocimiento científico y su objeto difieren de la opinión y del objeto de la opinión en que el conocimiento científico es conmesuradamente universal y procede por nexos necesarios, y lo que es necesario no puede ser de otra manera [...]; se deduce que es la opinión lo que está relacionada con lo que puede ser verdadero o falso.