Accions

Recurs

Aristòtil: canvi i moviment

De Wikisofia

Ja que la naturalesa és un principi del moviment i del canvi [κινήσεως καί μεταβολής], i el nostre estudi versa sobre la naturalesa, no podem deixar d'investigar què és el moviment [κίνησις]; perquè si ignoràvem el que és, necessàriament ignoraríem també el que és la naturalesa. [...]

Les coses –algunes només en acte, unes altres en potència i acte– són «això» o una quantitat o una qualitat, i de la mateixa manera en les altres categories del que és. [...]

Ara bé, no hi ha moviment fora de les coses, perquè el que canvia sempre canvia o substancialment o quantitativament o qualitativament o localment, i, com hem dit, no hi ha res que sigui comú a tals canvis i no sigui un «això» o una quantitat o una qualitat o alguna de les altres categories. [...]

Per tant, les espècies de moviment i de canvi són tantes com les de l'ésser.

Física, III, 1, 200b-201a (Gredos, Madrid 1995, p.176-178).

Original en castellà

Puesto que la naturaleza es un principio del movimiento y del cambio [κινήσεως καί μεταβολής], y nuestro estudio versa sobre la naturaleza, no podemos dejar de investigar qué es el movimiento [κίνησις]; porque si ignorásemos lo que es, necesariamente ignoraríamos también lo que es la naturaleza. [...]

Las cosas –algunas sólo en acto, otras en potencia y acto– son «esto» o una cantidad o una cualidad, y de la misma manera en las otras categorías de lo que es. [...]

Ahora bien, no hay movimiento fuera de las cosas, pues lo que cambia siempre cambia o sustancialmente o cuantitativamente o cualitativamente o localmente, y, como hemos dicho, no hay nada que sea común a tales cambios y no sea un «esto» o una cantidad o una cualidad o alguna de las otras categorías. [...]

Por consiguiente, las especies de movimiento y de cambio son tantas como las del ser.