Accions

Recurs

Aristòtil: analogia del ser

De Wikisofia

 L'ésser s'entén de moltes maneres, però aquests diferents sentits es refereixen a una sola cosa, a una mateixa naturalesa, no havent-hi entre ells només comunitat de nom; però així com per sa s'entén tot allò que es refereix a la salut, allò que la conserva, allò que la produeix, allò que és ella senyal i allò que la rep; i així com per medicinal pot entendre's tot el que es relaciona amb la medicina, i significar ja allò que posseeix l'art de la medicina, o bé el que és propi d'ella, o finalment el que és obra seva, com esdevé amb la major part de les coses; en igual forma l'ésser té moltes significacions, però totes es refereixen a un principi únic.

Metafísica IV, 1003 (Espasa Calpe, Madrid 1988, p. 102).

Original en castellà

El ser se entiende de muchas maneras, pero estos diferentes sentidos se refieren a una sola cosa, a una misma naturaleza, no habiendo entre ellos sólo comunidad de nombre; mas así como por sano se entiende todo aquello que se refiere a la salud, lo que la conserva, lo que la produce, aquello de que es ella señal y aquello que la recibe; y así como por medicinal puede entenderse todo lo que se relaciona con la medicina, y significar ya aquello que posee el arte de la medicina, o bien lo que es propio de ella, o finalmente lo que es obra suya, como acontece con la mayor parte de las cosas; en igual forma el ser tiene muchas significaciones, pero todas se refieren a un principio único.