Accions

Recurs

Analogies Plató: el sol i el Bé

De Wikisofia

Les analogies que estableix Plató entre el sol i el Bé poden veure's en la següent taula, que abasta les característiques del Sol i del Bé, del món intel·ligible i del món sensible, descrites en Plató, La república, 508-509:


[math]\displaystyle{ \frac{sol}{m\acute{o}n \;{visible}} = \frac{B\acute{e}}{m\acute{o}n \;intel·ligible} }[/math]

_________________________________________________________________________________


Cf. Platón, La République, trad. y notas de R. Baccou, Flammarion, París 1968, n. 437, p. 436