Accions

Recurs

Adorno: identitat i ideologia

De Wikisofia

Identitat és la forma originària d'ideologia. El seu sabor consisteix en la seva adequació a la realitat que oprimeix. [...] Certament, suposar la identitat és, fins i tot en la lògica formal, allò que hi ha d'ideològic en el pur pensament.


Dialèctica negativa, Taurus, Madrid 1975, p. 151-153.

Original en castellà


Identidad es la forma originaria de ideología. Su sabor consiste en su adecuación a la realidad que oprime. [...] Ciertamente, suponer la identidad es, incluso en la lógica formal, lo que hay de ideológico en el puro pensamiento.

Dialéctica negativa, Taurus, Madrid 1975, p. 151-153.