Accions

Recurs

Abstractor

De Wikisofia

L'abstractor porta la variable lligada. Així,

[math]\displaystyle{ \hat{x} }[/math] (x és atleta)

que es llegeix «la classe dels x que satisfan la funció proposicional 'ser atleta'», o «la classe dels atletes», o simplement «els atletes».

O bé,

[math]\displaystyle{ \hat{x}(Fx) }[/math]

que es llegeix «la classe dels x que satisfan F», on F és «és atleta».