Accions

Realisme social

De Wikisofia


O realisme sociològic, és l'afirmació que la realitat social, la mateixa societat o les estructures socials són una mica més que la suma dels individus que la componen. Émile Durkheim defensa una forma de realisme social basada en el principi que els fets socials han de ser estudiats com «coses».