Accions

Proveslatex

De Wikisofia

columna 1: tautologia

[math](p\vee ¬p)\wedge (q \vee ¬q)[/math]

columna 2: disjunció inclusiva

[math](p\vee q)[/math]

columna 3: condicional material inversa

[math](q\rightarrow p)[/math]

columna 4: afirmació de

p [math](p)[/math]

columna 5: condicional material

[math](p\rightarrow q)[/math]

columna 6: afirmació de

q [math](q)[/math]

columna 7: bicondicional

[math](p\leftrightarrow q)[/math]

columna 8: conjunció

[math](p\wedge q)[/math]

columna 9: incompatibilitat (p/q) Barra o functor de Scheffer

[math](¬p\vee ¬q), ¬(p\wedge q), o (p\rightarrow ¬q)[/math]

columna 10: disjunció exclusiva

[math]p\veebar q[/math]

columna 11: negació de

q [math](¬q)[/math]

columna 12: afirmació de q i negació de

p [math]¬(q\rightarrow p)= (q\wedge ¬p)[/math]

columna 13: negació de

p [math](¬p)[/math]

columna 14: afirmació de q i afirmació de

p [math]¬(p\rightarrow q)= (p\wedge ¬q)[/math]

columna 15: [math](p\downarrow q)[/math] negació de la disjunció, o functor de Peirce

[math]¬(p\vee q), (¬p\wedge ¬q)[/math] "solament és veritable si tots dos enunciats són falsos"

columna 16: contradicció

[math](p\wedge ¬p)\vee (q\wedge ¬q)[/math]