Accions

Prova de Llei científica

De Wikisofia

Prova de LateX per a llei científica

[math]L_{1},L_{2},...L_{n}~~enunciats\\C_{1},C_{2},...C_{n}~~de~l'explanans [/math] [math]\over H ~~enunciats~de~l'explanandum[/math]


aquí hi ha text entremig

[math]L_{1},L_{2},...L_{n}~~enunciats \\C_{1},C_{2},...C_{n}~~de~l'explanans\\[/math]