Accions

Presoner, dilema del

De Wikisofia

Situació paradigmàtica en la teoria de la decisió i la teoria de jocs, en la qual se suposa que dos presoners, acusats d'un determinat crim sense proves suficients per a condemnar-los, han de decidir, seguint el consell dels seus advocats i amb la promesa d'una important reducció de la pena, si es determinen a confessar el seu crim o a callar.

Si tots dos confessen se'ls redueix la pena, però si cap d'ells confessa la pena és molt més lleugera. La racionalitat particular de cadascun els impulsa a adoptar una decisió –la de confessar– menys avantatjosa, menys racional per tant, de la qual podrien prendre si es posessin d'acord; recorren a l'«estratègia del maximin», que tracta d'assegurar la millor de les possibles situacions pitjors. El cas sembla il·lustrar situacions de la vida real (veg. text).