Accions

Prescriptivitat

De Wikisofia


Un dels dos principis en què fonamenta la seva ètica Richard Mervin Hare, segons el qual s'entén que un acte és moral si s'ajusta a un enunciat prescriptiu, que expressa un principi que obliga: per exemple, «cal complir les promeses». La segona condició d'un acte moral, segons Hare, és que compleixi amb el requisit de la universalització.