Accions

Predicat deòntic

De Wikisofia


Els predicats dels enunciats deòntics. Es caracteritzen per la presència d'operadors deòntics, és a dir, expressions com «és obligat» o «està permès», anteposades al predicat corresponent. En el simbolisme usual de la lògica deòntica, és obligat P: Op; està permès P: Pp.