Accions

Particularitzador

De Wikisofia


Un altre nom del quantificador existencial.


[math]\displaystyle{ \exists x }[/math]