Accions

Particularitzador

De Wikisofia


Un altre nom del quantificador existencial.


[math]\exists x[/math]