Accions

Paradoxa del munt

De Wikisofia

Atribuïda a Eubúlides de Mègara, es pregunta «quants grans de blat són necessaris per a constituir un munt?». ja que, soreites és munt es diu també «sorites», i aquesta és la paraula amb què es designa tota paradoxa basada en la vaguetat dels termes del llenguatge ordinari (Quants cabells és necessari perdre perquè un home es quedi calb? (veg. text). Suposant que disposem d'un munt de grans de blat, si llevem un gra, queda encara un munt. Si llevem un altre gra, queda també encara un munt. I així successivament. Pel que diem que un gra no forma un munt i que tampoc per un gra menys deixa d'existir un munt. I ambdues coses són afirmacions paradoxals, ja que impliquen o que no existeixen munts de blat o que no poden deixar d'existir (veg. exemple).