Accions

Observador ideal

De Wikisofia

Teoria ètica naturalista, que es basa en idees d'Adam Smith, però també de David Hume i Francis Hutcheson, i en general en idees de la tradició utilitarista, segons la qual, en dir que quelcom és «bo» –diguem x, a diferència de y, del qual diem que no ho és– volem dir que un Espectador o Observador racional, imparcial i normal –un representant ideal de la racionalitat–, coneixedor dels fets rellevants al cas i de tots els condicionaments de la situació, capaç a més de posar-se en la pell dels altres éssers humans que poguessin trobar-se en situació semblant, «prefereix fer x i no i» (veg. citació). En conseqüència, cal fer x, i no i, perquè x ha estat preferit per l'Observador ideal, o el Preferidor ideal (en expressió de Javier Muguerza), i a «fer x» ho anomenarem actuar moralment.