Accions

Nicod, criteri de

De Wikisofia

Principi, atribuït per Hempel al filòsof francès Jean Nicod (1893-1924), segons el qual una hipòtesi (sigui «Tots els S són P») queda confirmada per la presentació o observació de casos de «P i Q»; desconfirmada per l'observació de casos de «P i no-Q», i queda indiferent davant casos de «no-P i no-Q»; casos de no-P i no-Q, així com casos de Q i no-P, són irrellevants per a la hipòtesi


Veg. exemple ↓

Així, la hipòtesi «Els conills en dejú són carnívors» (veg. text), que podem escriure:


queda confirmada per l'observació de casos de


(conills en dejú que es mostren carnívors)

queda desconfirmada per l'observació de casos de


(conills en dejú que no donen mostres de ser carnívors)

queda indiferent davant l'observació de casos de


(conills que no estan en dejú i que no donen mostres de ser carnívors).

Plantilla:Proc

Ho cita Hempel en la seva paradoxa de la confirmació.