Accions

Multiplicació lògica

De Wikisofia

És la intersecció o producte lògic de classes. Donades dues classes α i β, el seu producte és la classe que formen tots els elements de α que també ho són de β. (Per exemple: El producte lògic entre les classes «pacifistes» i «persones de dretes» és la classe intersecció «pacifistes de dretes»).

El seu símbol és "[math]\cap[/math]" i la seva definició és [math]\alpha \cap \beta[/math] = df {[math]\hat{x}/ x\in{\alpha }\wedge x\in{\beta }[/math]}

I el seu diagrama és:

2578.png