Accions

Model tridimensional dels eixos lingüístic

De Wikisofia

Buenoesq.png


Model tridimensional dels eixos lingüístics sobre els quals es distribueixen les parts formals de les ciències. (Segons G. Bueno i uns altres, Symploké, Júcar, Madrid 1991, p.275).