Accions

Metàbasi

De Wikisofia

(del grec μετάβασις, metábasis, compost de μετά (metá), i βαίνω (baíno))

Designa el trànsit d'un tema a un altre del discurs; pas que pot ser correcte o incorrecte. Es considera també com una figura retòrica. Relacionat amb aquest terme, μετάβαίνω designa el trànsit o procés que relata Aristòtil segons el qual cal avançar des del més fàcil de conèixer per nosaltres, passant per les coses menys cognoscibles per naturalesa, a les quals són més cognoscibles (vegeu la citació 1 i cita 2).