Accions

Kerygma

De Wikisofia


Terme grec que, en el cristianisme primitiu, significa l'anunci de l'acció de la salvació per la vinguda de Crist, i és l'anunci que ha de predicar-se als no creients. Però aquest anunci no és una profecia, que és una predicció del futur, sinó que designa l'anunci d'un fet o esdeveniment present ja realitzat, o que s'està realitzant, com és la salvació de l'home, o la vinguda de Crist en el Nou Testament. Designa també la proclamació d'alguna de les veritats evangèliques. La teologia kerigmàtica és la que estudia l'anunci de la salvació per la vinguda de Crist.