Accions

Irenisme

De Wikisofia


L'irenisme és la tesi que sosté que la pau és l'estat normal de la societat i que, per tant, les guerres són fruit, bé de desordres irracionals, bé de la malignitat dels polítics. Encara que existeix una evident relació, no ha de confondre's l'irenisme amb el pacifisme. El terme irenologia és de recent creació i es refereix als estudis relacionats amb la recerca de les condicions capaces de generar la pau entre els pobles.