Accions

Intel·lectualisme

De Wikisofia

(del llatí intellectus, intel·ligència, enteniment)

Tendència a expressar el que són les coses només a través de conceptes abstractes, deixant de costat tota consideració concreta i vital de les coses mateixes. Aquesta primacia exagerada atorgada a l'enteniment, es considera normalment un excés, raó per la qual el terme se sol emprar en sentit pejoratiu.

Vegeu intel·lectualisme moral.