Accions

Insight

De Wikisofia


«Perspicàcia», «penetració». Espècie d'intuïció intel·lectual sobtada, comuna a l'home i als animals superiors, que suposa la captació global de la solució d'un problema o d'una situació problemàtica o de la relació causa i efecte, o de finalitats i mitjans, mitjançant una reestructuració de tot el camp perceptiu, que exclou l'aprenentatge per assaig i error, i que és una de les manifestacions pròpies de la intel·ligència. Defensada la seva existència sobretot pels psicòlegs de la Gestalt i, especialment per W. Köhler, és un concepte, no obstant això, discutible.