Accions

Inerrància

De Wikisofia


Impossibilitat de caure en l'error, infal·libilitat. Concepte difícilment admissible per qualsevol teoria del coneixement raonablement crítica.