Accions

Individualisme metodològic

De Wikisofia

Punt de vista teòric d'alguns sociòlegs que sostenen que els fenòmens socials han d'explicar-se en última instància per referència directa als individus, les seves conductes, les seves motivacions i els seus valors. Tendeix a confondre la sociologia amb la psicologia social. Els enfocaments individualistes de la sociologia solen ser més propis de la sociologia alemanya, mentre que els enfocaments globals, propers a l'holisme, són més aviat propis de la sociologia francesa.